24/2010 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2009, č. 7/2009, č. 8/2009)

Částka: 007 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 26. ledna 2010 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 15. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 30/2010 Sb. s účinností od 1. února 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

24

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu
ze dne 15. ledna 2010
o vydání cenových rozhodnutí


        Energetický regulační úřad v souladu s § 10 odst.  2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že podle § 17 odst.  9 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal cenová rozhodnutí č. 6/2009 ze dne 25. listopadu 2009, o cenách plynů, č. 7/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb, a č. 8/2009 ze dne 25. listopadu 2009, kterým se stanovují pevné ceny distribuce elektřiny odběratelům ze sítí nízkého napětí.

. . .

Zavřít
MENU