62/2010 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Částka: 029 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. července 2010 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: Nabývá účinnosti: 29. července 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 82/2010 Sb.m.s. s účinností od 20. září 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

62

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb.
a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody
o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

 

        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že sekretariát Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů vydal konsolidovaný text Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)1) z r. 1970 ve znění změn a dodatků vypracovaných Pracovní skupinou pro silniční dopravu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 19802), 19903), 19934), 20035) a 20056).

. . .

Zavřít
MENU