468/2009 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 148 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. prosince 2009 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 16. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 408/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 371/2011 Sb. s účinností od 6. prosince 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

468

VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2009,
kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen
za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona,
ve znění pozdějších předpisů

 

        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst.  2 písm.  h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:

 

Čl. I

 

        Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb., vyhlášky č. 365/2007 Sb. a vyhlášky č. 454/2008 Sb., se mění takto:

 

        1.  § 1 včetně nadpisu zní:

㤠1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví

 

a)   podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU