467/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů

Částka: 148 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 28. prosince 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 259/2013 Sb. s účinností od 23. srpna 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

467

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2009,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy
a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek,
přípravků je obsahujících a jedů


        Vláda nařizuje podle § 289 odst.  2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

 

§ 1

 

        (1)  Za jedy ve smyslu § 283, 284 a 286 trestního zákoníku se považují

 

a)   chemické látky uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen „látky“),

b)   chemické směsi, které obsahují nejméně 7 % látky.

 

        (2)  zrušen nálezem Ústavního soudu č. 259/2013 Sb. (účinnost: 23. srpna 2013)

 

§ 2

 

        Hodnoty určující množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

§ 3

 

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

 

 

Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc. v. r.

Ministryně spravedlnosti:
JUDr. Kovářová v. r.Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 467/2009 Sb.

Chemické látky, které se pro účely trestního zákoníku považují za jedy

 

Název vysoce toxické chemické látky

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU