458/2009 Sb.Vyhláška,kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady

Částka: 145 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 11. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 151/2016 Sb. s účinností od 1. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

458

VYHLÁŠKA
ze dne 11. prosince 2009,
kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému
a způsob jejich úhrady


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb.:

 

§ 1

 

        Denní sazba nákladů výkonu trestu domácího vězení a nákladů spojených s využitím elektronického kontrolního systému činí 50 Kč za každý kalendářní den, ve kterém odsouzený alespoň zčásti vykonával trest domácího vězení nebo ve kterém byl alespoň zčásti využíván elektronický kontrolní systém.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU