455/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

Částka: 145 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 3/2012 Sb. s účinností od 5. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

455

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2009,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby
obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé
ve smyslu trestního zákoníku

 

        Vláda nařizuje podle § 289 odst.  3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

 

§ 1

 

        Za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku ve smyslu § 285 trestního zákoníku se považují rostliny a houby uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

§ 2

 

        Hodnoty určující množství větší než malé rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku ve smyslu § 285 trestního zákoníku jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU