454/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem

Částka: 145 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 359/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

454

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2009,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým
a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku
považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody
s dopingovým účinkem

 

        Vláda nařizuje podle § 289 odst.  4 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 1

 

        Za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku se považují látky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

§ 2

 

        Větším množstvím se u látek s anabolickým a jiným hormonálním účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku rozumí více než jeden blistr, injekce nebo podobné obvykle nedělitelné balení léku obsahujícího tyto látky nebo obdobné množství těchto látek ve speciálním dopingovém přípravku.

 

§ 3

 

        Za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem ve smyslu § 288 trestního zákoníku se považují metody, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

§ 4

 

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU