453/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

Částka: 145 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 7. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 75/2020 Sb. s účinností od 13. března 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

453

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2009,
kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci,
nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin


        Vláda nařizuje podle § 154 a 308 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník:

§ 1

 

        (1)  Za nakažlivé lidské nemoci ve smyslu § 152 a 153 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

        (2)  Za nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat ve smyslu § 306 trestního zákoníku se považují nemoci uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Příloha č. 3 - Nakažlivé nemoci a škůdci užitkových rostlin
Zavřít
MENU