420/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU