416/2009 Sb.Zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury

Částka: 135 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. listopadu 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 27. listopadu 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 169/2018 Sb. s účinností od 31. srpna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

416

 

ZÁKON
ze dne 4. listopadu 2009
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

 

§ 1

 

        (1)  Tento zákon upravuje postupy při přípravě, umisťování a povolování staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, při získávání práv k pozemkům a stavbám potřebných pro uskutečnění uvedených staveb a uvádění těchto staveb do užívání s cílem urychlit jejich majetkoprávní přípravu, umisťování, povolování a povolování jejich užívání, jakož i vydávání podmiňujících podkladových správních rozhodnutí, a urychlení následného soudního přezkumu všech správních rozhodnutí v souvislosti s těmito stavbami. Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) výkon státní správy a postup při povolování projektů společného zájmu.

 

        (2)  Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí

 

a)   stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související,

b)   stavby dráhy celostátní nebo stavby s nimi související,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 7  
Zavřít
MENU