362/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. října 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. října 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 364/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

362

ZÁKON
ze dne 5. října 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky
na rok 2010

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dani z nemovitostí


Čl. I

        Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 1/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6 odst.  2 písm.  a) se částka „0,10 Kč“ nahrazuje částkou „0,20 Kč“.

        2.  V § 6 odst.  2 písm.  b) se částka „1,00 Kč“ nahrazuje částkou „2,00 Kč“.

        3.  V § 6 odst.  2 písm.  c) se částka „0,10 Kč“ nahrazuje částkou „0,20 Kč“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z nemovitostí
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění zákon o povinném značení lihu a zákon o daních z příjmů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Čl. XV  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. XVI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability
Čl. XVII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. XVIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. XIX  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XX  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXIII  
Zavřít
MENU