306/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

306

 

ZÁKON
ze dne 7. srpna 2009,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna trestního zákoníku


Čl. I

 

        Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se mění takto:

 

        1.  V § 25 se slovo „čtrnáctý“ nahrazuje slovem „patnáctý“.

 

        2.  V § 42 písm. i), § 140 odst. 3 písm. c), § 141 odst. 2 písm. c), § 144 odst. 3, § 145 odst. 2 písm. c), § 146 odst. 2 písm. b), § 149 odst. 3 písm. b), § 164 odst. 4 písm. a), § 166 odst. 4 písm. c), § 185 odst. 3 písm. a), § 186 odst. 5 písm. a), § 187 odst. 1 a 2, § 202 odst. 2 písm. a), § 283 odst. 2 písm. d), § 283 odst. 3 písm. d), § 287 odst. 3, § 288 odst. 2 písm. b) a § 288 odst. 3 písm. c) se slovo „čtrnácti“ nahrazuje slovem „patnácti“.

 

        3.  V § 42 písm. l) se slovo „větší“ nahrazuje slovem „vyšší“.

 

        4.  V § 55 odst. 1 se za slova „odnětí svobody (§ 59)“ vkládají slova „ , ukládání trestu odnětí svobody pachateli trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny (§ 108)“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního řádu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 52/2009 Sb.
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU