289/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 307/2013 Sb. s účinností od 1. prosince 2013

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

289

ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů


Čl. I

 

zrušena zákon č. 307/2013 Sb. (účinnost: 1. prosince 2013)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o daních z příjmů)

zrušena zákon č. 362/2009 Sb. (účinnost: 1. ledna 2010)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU