266/2009 Sb.Nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení

Částka: 080 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. srpna 2009 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. července 2009 Nabývá účinnosti: 10. září 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 345/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 10. listopadu 2016
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 335/2012 Sb. s účinností od 20. října 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU