214/2009 Sb.Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. července 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 20. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 84/2010 Sb. s účinností od 31. března 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

214

ZÁKON
ze dne 17. června 2009
o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu
České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

 

ČÁST PRVNÍ
STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM

§ 1

 

        (1)  Účelem státního dluhopisového programu je úhrada části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009.

 

        (2)  Maximální rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 37 680 190 000 Kč.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ DLUHOPISOVÝ PROGRAM
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 3  
Zavřít
MENU