176/2009 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Částka: 053 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2009 Autor předpisu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Přijato: 5. června 2009 Nabývá účinnosti: 21. srpna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 42/2018 Sb. s účinností od 28. března 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

176

 

VYHLÁŠKA
ze dne 5. června 2009,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu

 

        (1) Žádost o akreditaci vzdělávacího programu podle § 108 odst. 3 zákona (dále jen „rekvalifikační program“) obsahuje:

 

a)   doklad o oprávnění k poskytování vzdělávacích služeb, budou-li vzdělávací služby poskytovány jako živnost, nebo jiný doklad, z něhož vyplývá, že předmětem činnosti je poskytování vzdělávacích služeb,

b)   název rekvalifikačního programu,

c)    pracovní činnost, pro niž bude rekvalifikace uskutečňována,

d)   profil absolventa, ve kterém budou uvedeny ověřitelné výsledky vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

e)   vstupní předpoklady pro přijetí fyzické osoby ke vzdělávání podle rekvalifikačního programu,

f)    formu vzdělávání podle rekvalifikačního programu a metody výuky,

g)   rámcový časový rozvrh vzdělávání,

h)   způsob ověření získaných znalostí a dovedností (§ 3 odst. 1), složení zkušební komise, není-li v odstavci  2 nebo 3 stanoveno jinak,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
§ 2 - Organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu
§ 3 - Způsob ukončení vzdělávání
§ 4 - Závěrečná zkouška
§ 5 - Náležitosti osvědčení o rekvalifikaci
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU