128/2009 Sb.Vyhláška o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty

Částka: 038 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. května 2009 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 30. května 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 334/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

128

 

VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 2009
o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky,
v nichž se zachází se živočišnými produkty

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb. a zákona č. 182/2008 Sb., k provedení § 21 odst.  14, § 22 odst.  2 a § 24 odst.  2 veterinárního zákona:

 

§ 1

 

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) (dále jen „předpisy Evropské unie“)

a)   veterinární podmínky uvolňování živočišných produktů do oběhu,

b)   veterinární a hygienické požadavky na některé podniky, závody a jiná zařízení, v nichž se zachází s potravinami2) (dále jen „potravinářský podnik“), a technické podmínky jejich konstrukce, uspořádání a vybavení,

c)    jakým postupem a podle jakých kritérií mohou orgány veterinární správy přizpůsobit bez ohrožení hygieny výroby veterinární a hygienické požadavky předpisů Evropské unie pro potravinářské podniky,

d)   které potravinářské podniky se považují za podniky s malým objemem výroby a které potravinářské podniky se považují za podniky provozující maloobchodní činnost,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Postup při přizpůsobení požadavků pro potravinářské podniky
§ 4 - Přizpůsobení požadavků pro potravinářské podniky s malým objemem výroby
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Obecná ustanovení o potravinářských podnicích, které provozují maloobchodní činnost
§ 8 - Potravinářské podniky dodávající maso a masné výrobky
§ 9  
§ 10 - Potravinářské podniky dodávající mléko a mléčné výrobky
§ 11  
§ 12 - Potravinářské podniky dodávající vejce a vaječné výrobky
§ 13 - Potravinářské podniky dodávající produkty rybolovu
§ 14  
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU