16/2009 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. ledna 2009 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 8. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 16. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 155/2010 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2010
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 63/2010 Sb. s účinností od 5. března 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

16

VYHLÁŠKA
ze dne 8. ledna 2009
o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 73a odst.  2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 274/2008 Sb., (dále jen „zákon“):

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 


        Tato vyhláška upravuje

 

a)   podmínky pro získávání odborné způsobilosti

1.    k provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob a koncesované živnosti služby soukromých detektivů,

2.    zaměstnance podnikatele provozujícího koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo koncesovanou živnost služby soukromých detektivů,

       fyzických osob, po nichž zákon vyžaduje osvědčení o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost,

b)   způsob provádění zkoušky odborné způsobilosti k získání odborné kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku a osob nebo osoby vykonávající činnost služby soukromých detektivů (dále jen „zkouška“) a

c)    obsahovou náplň zkoušky.

 

§ 2

 

Podmínky pro získávání odborné způsobilosti


        Podmínkou pro získání odborné způsobilosti k

 

a)   provozování koncesované živnosti ostraha majetku a osob nebo koncesované živnosti služby soukromých detektivů, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Podmínky pro získávání odborné způsobilosti
§ 3 - Provádění zkoušky
§ 4 - Přihláška ke zkoušce
§ 5 - Obsahová náplň zkoušky
§ 6 - Další náležitosti osvědčení o odborné kvalifikaci
§ 7 - Účinnost
Zavřít
MENU