486/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2008 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 19. května 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 442/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

486

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2008,
kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce
českých technických norem a úplata za jejich poskytování        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst.  6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:

 

§ 1

 

        Odborné činnosti, které souvisejí se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem, a výše úplaty, kterou je oprávněn vybírat Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  za jejich zabezpečení, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Účinnost
Zavřít
MENU