475/2008 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

Částka: 152 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Obsoletní Pozbývá platnosti: 31. prosince 2009
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 423/2009 Sb. s účinností od 27. listopadu 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

475

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2008
o státním rozpočtu České republiky na rok 2009

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

        (1)  Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2009 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1 114 001 697 000 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1 166 181 282 000 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 52 179 585 000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

 

       a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 37 680 190 000 Kč,
       b) zvýšením stavu přijatých dlouhodobých úvěrů do výše 15 823 034 000 Kč,
       c) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 1 323 639 000 Kč.

 

        (2)  Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

 

        (3)  Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

 

        (4)  Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Příloha č. 9 - Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití Vzory formulářů
Příloha č. 10 - Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití Vzory formulářů
Zavřít
MENU