306/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 234/2014 Sb. s účinností od 6. listopadu 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

306

ZÁKON
ze dne 17. července 2008,
kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 155/1995 Sb.


Čl. I

        Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 178/2008 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 582/1991 Sb.
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 40/1964 Sb.
Čl. VI  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 98/1987 Sb.
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 586/1992 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 589/1992 Sb.
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 592/1992 Sb.
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 42/1994 Sb.
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona č. 117/1995 Sb.
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona č. 48/1997 Sb.
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona č. 169/1999 Sb.
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona č. 220/1999 Sb.
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona č. 221/1999 Sb.
Čl. XVII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona č. 222/1999 Sb.
Čl. XVIII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona č. 326/1999 Sb.
Čl. XIX  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb.
Čl. XX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona č. 239/2000 Sb.
Čl. XXI  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona č. 240/2000 Sb.
Čl. XXII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 250/2000 Sb.
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona č. 218/2002 Sb.
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 361/2003 Sb.
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 435/2004 Sb.
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona č. 561/2004 Sb.
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 357/2005 Sb.
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona č. 110/2006 Sb.
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 111/2006 Sb.
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 187/2006 Sb.
Čl. XXXII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona č. 189/2006 Sb.
Čl. XXXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona č. 245/2006 Sb.
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona č. 262/2006 Sb.
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXXVIII  
Zavřít
MENU