297/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. července 2008 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 324/2016 Sb. s účinností od 18. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

297

 

ZÁKON
ze dne 16. července 2008,
kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek
na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh

 

Čl. I)

zrušena zákonem č. 324/2016 Sb. (účinnost: 18. října 2016)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona o správních poplatcích

 

Čl. V)

zrušena zákonem č. 324/2016 Sb. (účinnost: 18. října 2016)


. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. VII  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU