278/2008 Sb.Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností

Částka: 094 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. srpna 2008 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. července 2008 Nabývá účinnosti: 14. srpna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 365/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

278

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. července 2008
o obsahových náplních jednotlivých živností

        Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb.:

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        Toto nařízení stanoví

 

a)   obsahové náplně živností řemeslných, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

b)   obsahové náplně živností vázaných, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

c)    obsahové náplně živností koncesovaných, které jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení,

d)   obsahovou náplň živnosti volné podle jednotlivých oborů činností, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

 

§ 2


Zrušovací ustanovení

        Zrušuje se:

  1.

Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

  2.

Nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností.

  3.

Nařízení vlády č. 100/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsahové náplně živností řemeslných
Příloha č. 2 - Obsahové náplně živností vázaných
Příloha č. 3 - Obsahové náplně živností koncesovaných
Příloha č. 4 - Obsahová náplň živnosti volné podle jednotlivých činností
Zavřít
MENU