259/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 083 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. září 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU