227/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

Částka: 072 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 23. června 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 7/2020 Sb. s účinností od 25. ledna 2020

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

227

VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2008,
kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených
na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem
nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí
(vyhláška o paušálních nákladech)


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. p) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 120/2008 Sb., podle § 16 odst. 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 214/2007 Sb., a podle § 75 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 182/2008 Sb.:

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) výši paušální částky nákladů

 

a)   dodatečné kontroly uvedené v čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

b)   vynaložených na ověření souladu se specifikacemi prováděného podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících ochranu zeměpisných označení, označení původu a zaručené tradiční speciality,

c)    vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výše paušální částky nákladů
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU