146/2008 Sb.Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. dubna 2008 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 9. dubna 2008 Nabývá účinnosti: 14. května 2008
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2018 Sb. s účinností od 1. prosince 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

146

VYHLÁŠKA
ze dne 9. dubna 2008
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací1).

 

        (2)  Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby drah a dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

 

§ 2

 

Projektová dokumentace

 

        Rozsah a obsah projektové dokumentace

 

a)   leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b)   leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c)   staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Projektová dokumentace
§ 3 - Přechodné ustanovení
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Rozsah a obsah projektové dokumentace letecký staveb pro ohlášení stavby.
Příloha č. 2 - Rozsah a obsah projektové dokumentace letecký staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení.
Příloha č. 3 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění letecký staveb.
Příloha č. 4 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb na dráze pro ohlášení stavby, uvedené ve stavebním zákoně.
Příloha č. 5 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení.
Příloha č. 6 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby.
Příloha č. 7 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro ohlášení stavby
Příloha č. 8 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení.
Příloha č. 9 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro provádění stavby
Zavřít
MENU