126/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. dubna 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. března 2008 Nabývá účinnosti: 1. července 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

126

ZÁKON
ze dne 19. března 2008,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o přeměnách obchodních společností a družstev

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ


Změna občanského soudního řádu

Čl. I

 

        Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., zákona č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského soudního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o účetnictví
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna notářského řádu
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IX  
Čl. X - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XIII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XIV  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o obecně prospěšných společnostech
Čl. XV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech
Čl. XVI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XVII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. XVIII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. XIX  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. XXI  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. XXII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o evropské společnosti
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o evropské družstevní společnosti
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXIX  
Zavřít
MENU