85/2008 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

Částka: 025 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. března 2008 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 26. února 2008 Nabývá účinnosti: 11. března 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 168/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

85

 

VYHLÁŠKA
ze dne 26. února 2008
o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek,
které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

 

 

        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst.  2 a k provedení § 79 odst.  8 písm.  a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech):

 

§ 1

 

        Seznam léčivých látek a pomocných látek pro přípravu léčivých přípravků1) je uveden v příloze této vyhlášky.

 

§ 2


Zrušovací ustanovení

 

        Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 75/1998 Sb., kterou se vydává seznam léčivých látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, se zrušuje.

 

§ 3


Účinnost

 

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

 

Ministr zdravotnictví:
MUDr. Julínek, MBA v. r.

Ministr zemědělství:
Mgr. Gandalovič v. r.

 

_______________________________

1)

§ 2 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

 

 

Příloha k vyhlášce č. 85/2008 Sb.

Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Zrušovací ustanovení
§ 3 - Účinnost
Příloha - Seznam léčivých látek a pomocných látek, které se používají pro přípravu léčivých přípravků
Zavřít
MENU