25/2008 Sb.Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Částka: 011 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. února 2008 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. ledna 2008 Nabývá účinnosti: 12. února 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

25

 

ZÁKON

ze dne 16. ledna 2008
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Integrovaný registr znečišťování životního prostředí

 

§ 1

 

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) integrovaný registr znečišťování životního prostředí (dále jen „integrovaný registr znečišťování“) ve formě veřejně přístupného informačního systému úniků a přenosů znečišťujících látek, jehož výstupy jsou součástí registru úniků a přenosů znečišťujících látek na úrovni Evropských společenství2).

 

§ 2

 

        Zřizuje se integrovaný registr znečišťování jako veřejně přístupný informační systém veřejné správy3). Správcem integrovaného registru znečišťování je Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).

 

§ 3

 

        (1)  Provozovatel uvedený v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 4) ohlašuje ministerstvu

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 1 - Integrovaný registr znečišťování životního
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
§ 5 - Správní delikty
§ 6  
§ 7 - Výkon státní správy na úseku integrovaného registru znečišťování a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
§ 8  
§ 9 - Přechodná a zrušovací ustanovení
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o integrované prevenci
§ 11  
§ 12 - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna vodního zákona
§ 13  
§ 14 - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
§ 15  
§ 16 - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o odpadech
§ 17  
§ 18 - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o obalech
§ 19  
§ 20 - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Zavřít
MENU