313/2007 Sb.Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

Částka: 100 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. prosince 2007 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 22. listopadu 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 133/2019 Sb. s účinností od 1. června 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

313

VYHLÁŠKA
ze dne 22. listopadu 2007
o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů,
o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru
a o náhradách jejich nutných výdajů

        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 431 písm.  c) a d) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon):

 

§ 1

 

Odměna insolvenčního správce při konkursu

 

        (1)  Pokud je způsobem řešení dlužníkova úpadku konkurs, činí odměnu insolvenčního správce součet odměny určené podle odstavce  2 a odstavce  3. Pro účely výpočtu odměny podle věty první zahrnuje výtěžek zpeněžení určený k vydání věřitelům i částku připadající na odměnu insolvenčního správce.

 

        (2)  Odměna insolvenčního správce určená z výtěžku zpeněžení jednotlivého předmětu zajištění činí z částky určené k vydání věřitelům, jejichž pohledávka byla tímto předmětem zajištěna. Pro účely této vyhlášky se za jednotlivý předmět zajištění považuje i funkční celek tvořený souborem věcí, práv či majetkových hodnot.

  od 0 – 1 mil. Kč

 9 %

 od 1 mil. Kč do 10 mil. Kč

 90 000 Kč + 4 %
z částky přesahující 1 mil. Kč

 od 10 mil. Kč do 50 mil. Kč

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Odměna insolvenčního správce při konkursu
§ 2 - Odměna insolvenčního správce při reorganizaci
§ 3 - Odměna insolvenčního správce při oddlužení
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Výše náhrady hotových výdajů insolvenčního správce
§ 8 - Úhrada odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce státem
§ 9 - Odměna členů a náhradníků věřitelského výboru a náhrada jejich nutných výdajů
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU