296/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. října 2007 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2008 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 170/2018 Sb. s účinností od 1. prosince 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU