218/2007 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. srpna 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2007 Nabývá účinnosti: 22. srpna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 205/2015 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2015
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 182/2014 Sb. s účinností od 29. srpna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

218

ZÁKON
ze dne 18. července 2007,
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění
zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 266/2006 Sb.
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 267/2006 Sb.
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 264/2006 Sb.
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 110/2006 Sb.
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 218/2000 Sb.
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 155/1995 Sb.
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU