182/2007 Sb.Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

Částka: 060 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 17. července 2007 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. června 2007 Nabývá účinnosti: 17. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 202/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

182

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. června 2007

o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku
členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku


        Vláda nařizuje podle § 100 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§ 1

        Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví odchylky úpravy pracovní doby a doby odpočinku členům jednotky hasičského záchranného sboru podniku2), který je složen ze zaměstnanců zaměstnavatele, kteří vykonávají činnost v  této jednotce jako své zaměstnání, jejichž pracovní povinnosti zahrnují plnění úkolů této jednotky (dále jen "člen jednotky“).

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU