170/2007 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru

Částka: 059 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. července 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. června 2007 Nabývá účinnosti: 1. září 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 274/2008 Sb. s účinností od 1. ledna 2009

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

170

ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění některé zákony v  souvislosti se vstupem České republiky do schengenského prostoru        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  

ČÁST PRVNÍ

(Změna zákona o  Policii České republiky

Čl. I)

zrušena zákonem č. 274/2008 Sb. (účinnost: 1. ledna 2009)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna trestního řádu

Čl. II

        Zákon č.  141/1961 Sb., o  trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č.  57/1965 Sb., zákona č.  58/1969 Sb., zákona č.  149/1969 Sb., zákona č.  48/1973 Sb., zákona č.  29/1978 Sb., zákona č.  43/1980 Sb., zákona č.  159/1989 Sb., zákona č.  178/1990 Sb., zákona č.   303/1990 Sb., zákona č.  558/1991 Sb., zákona č.  25/1993 Sb., zákona č.  115/1993 Sb., zákona č.  292/1993 Sb., zákona č.  154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  8/1995 Sb., zákona č.  152/1995 Sb., zákona č.  150/1997 Sb., zákona č.  209/1997 Sb., zákona č.  148/1998 Sb., zákona č.  166/1998 Sb., zákona č.  191/1999 Sb., zákona č.  29/2000 Sb., zákona č.  30/2000 Sb., zákona č.  227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  77/2001 Sb., zákona č.  144/2001 Sb., zákona č.  265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  424/2001 Sb., zákona č.  200/2002 Sb.,  zákona č.  226/2002 Sb., zákona č.  320/2002 Sb., zákona č.  218/2003 Sb., zákona č.  279/2003 Sb., zákona 237/2004 Sb., zákona č.  257/2004 Sb., zákona č.  283/2004 Sb., zákona č.  539/2004 Sb., zákona č.  587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.  239/2005 Sb., zákona č.  394/2005 Sb., zákona č.  413/2005 Sb., zákona č.  79/2006 Sb., zákona č.  112/2006 Sb., zákona č.  113/2006 Sb., zákona č.  115/2006 Sb., zákona č.  165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb. a zákona č.  321/2006 Sb., se mění takto:  

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o  Policii České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o  pobytu cizinců na území České republiky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o  azylu
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 217/2002 Sb.
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona č. 428/2005 Sb.
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona č. 161/2006 Sb.
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona č. 165/2006 Sb.
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o  Celní správě
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna celního zákona
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o  silničním provozu
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o  podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o  ochraně osobních údajů
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVIII  
Zavřít
MENU