124/2007 Sb.Vyhláška o vzoru paměťové karty řidiče

Částka: 047 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. června 2007 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 18. května 2007 Nabývá účinnosti: 1. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 166/2019 Sb. s účinností od 4. července 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

124

VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2007
o vzoru paměťové karty řidiče

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 226/2006 Sb., k provedení § 110a odst. 7 tohoto zákona:

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tato vyhláška stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1) vzor paměťové karty řidiče.

 

§ 2

 

Paměťová karta řidiče

 

        (1)  Paměťová karta řidiče je plastová karta o rozměrech 54 x 86 mm, má bílou barvu a je vybavena paměťovým čipem.

 

        (2)  Jednotlivé údaje na paměťové kartě řidiče jsou uvedeny v českém jazyce, tiskacím písmem latinské abecedy, kromě vlastnoručního podpisu držitele paměťové karty řidiče.

 

        (3)  Na přední straně paměťové karty řidiče jsou uvedeny tyto údaje:

 

a)   rozeznávací značka České republiky "CZ", vytištěná v bílé barvě v modrém obdélníku, která je umístěna v kruhu 12 žlutých hvězd,

b)   nápis "KARTA ŘIDIČE" provedený velkými písmeny v českém jazyce,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Paměťová karta řidiče
§ 3 - Účinnost
Příloha - Vzor paměťové karty řidiče
Zavřít
MENU