120/2007 Sb.Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. května 2007 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 2007 Nabývá účinnosti: 1. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 285/2009 Sb. s účinností od 1. listopadu 2009

Celá hlavička aktualizovaného znění je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

 

120

ZÁKON
ze dne 24. dubna 2007
o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky,
spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o bankách

Čl. I


        Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č.

MENU