117/2007 Sb.Vyhláška o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

Částka: 043 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 21. května 2007 Autor předpisu: Ministerstvo informatiky
Přijato: 10. května 2007 Nabývá účinnosti: 1. července 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 376/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

117

VYHLÁŠKA
ze dne 10. května 2007
o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací

        Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst.  2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 29 odst.  4 zákona:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Touto vyhláškou se stanoví číslovací plány veřejných komunikačních sítí, veřejných datových sítí, síťových směrovacích čísel, signalizačních bodů veřejných komunikačních sítí se signalizačním systémem č. 7, čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet a číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv.

 

        (2)  Číslovací plány podle odstavce 1 obsahují pravidla pro tvorbu a využívání čísel, kódů, identifikátorů, adres a jmen pro adresování a číslování koncových bodů veřejných komunikačních sítí určených pro přístup ke službám elektronických komunikací a k neveřejným komunikačním sítím a dále pravidla pro tvorbu a využívání čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ČÍSLOVACÍ PLÁN VEŘEJNÝCH TELEFONNÍCH SÍTÍ
§ 3  
§ 4 - Mezinárodní číslo
§ 5 - Telefonní číslo ve veřejných telefonních sítích
§ 6 - Zkrácené telefonní číslo
§ 7 - Symetrická a lehce zapamatovatelná čísla
§ 8 - Kódy pro volbu a předvolbu operátora
§ 9 - Mezinárodní identifikátor účastníka veřejné mobilní telefonní sítě
§ 10 - Pravidla pro přidělování telefonních čísel
ČÁST TŘETÍ - ČÍSLOVACÍ PLÁN VEŘEJNÝCH DATOVÝCH SÍTÍ
§ 11  
§ 12 - Mezinárodní datové číslo ve veřejných datových sítích
§ 13 - Pravidla pro využívání identifikačních kódů a přestupných znaků
ČÁST ČTVRTÁ - ČÍSLOVACÍ PLÁN SÍŤOVÝCH SMĚROVACÍCH ČÍSEL
§ 14  
§ 15 - Síťové směrovací číslo
§ 16 - Pravidla pro využívání síťových směrovacích čísel
ČÁST PÁTÁ - ČÍSLOVACÍ PLÁN SIGNALIZAČNÍCH SÍTÍ SE SIGNALIZAČNÍM SYSTÉMEM Č. 7
§ 17  
§ 18 - Číslování mezinárodní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
§ 19 - Číslování národní signalizační sítě se signalizačním systémem č. 7
§ 20 - Hodnoty síťových indikátorů
ČÁST ŠESTÁ - ČÍSLOVACÍ PLÁN ČÍSEL IDENTIFIKUJÍCÍCH VYDAVATELE MEZINÁRODNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH PLATEBNÍCH KARET A VYDAVATELE IDENTIFIKAČNÍCH ÚČASTNICKÝCH KARET
§ 21  
§ 22 - Základní číslo účtu
ČÁST SEDMÁ - ČÍSLOVACÍ PLÁN MNEMOTECHNICKÝCH ADRES VEŘEJNÝCH ADMINISTRAČNÍCH MANAGEMENTOVÝCH DOMÉN PRO SYSTÉM ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZPRÁV
§ 23  
§ 24 - Pravidla pro tvorbu mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén
ČÁST OSMÁ - ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY VYUŽÍVÁNÍ ČÍSEL
§ 25  
§ 26  
§ 27  
ČÁST DEVÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 28 - Účinnost
Příloha č. 1 - Číslovací plán veřejných telefonních sítí
Příloha č. 2 - Číslovací plán veřejných datových sítí
Příloha č. 3 - Číslovací plán síťových směrovacích čísel
Příloha č. 4 - Číslovací plán signalizačních sítí se signalizačním systémem č. 7
Příloha č. 5 - Číslovací plán čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních platebních karet a vydavatele identifikačních účastnických karet
Příloha č. 6 - Číslovací plán mnemotechnických adres veřejných administračních managementových domén pro systém zprostředkování zpráv
Zavřít
MENU