61/2007 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Částka: 027 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. března 2007 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 21. března 2007 Nabývá účinnosti: 28. března 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 169/2015 Sb. s účinností od 3. července 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

61

VYHLÁŠKA
ze dne 21. března 2007,
kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů
a značkování některých dalších minerálních olejů

        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 575/2006 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3 a § 134p odst. 3, odst. 6 písm. d) a odst. 7 zákona:

 

§ 1

 

        Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES .

 

§ 2

 

Druh značkovací látky a barviva

 

        (1)  Ke značkování a barvení minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 zákona se používá tekuté směsi značkovací látky, jejíž chemický název zní N-ethyl-N-[ 2-(1-isobutoxy-ethoxy) ethyl]-4-(fenylazo) anilin s identifikačním barevným odstínem SOLVENT YELLOW 124, a zejména červeného barviva Solvent Red 19. Pro značkování se použije minimálně 6 mg značkovací látky na 1 litr minerálního oleje a takové minimální množství barviva, které prokazatelně zabarví minerální oleje do červena a bude kvalitativně stanovitelné.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2 - Druh značkovací látky a barviva
§ 3 - Způsob odběru vzorku
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Způsob vedení evidence
§ 9  
§ 10 - Přechodné ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Odběr vzorku z nádoby spojené s motorem
Příloha č. 2 - Vzor Protokol o odběru vzorků
Příloha č. 3 - Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny z důvodu, že by značkování a barvení mohlo být na závadu jejich použití
Příloha č. 4 - Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány z důvodu, že by značkování mohlo být na závadu jejich použití
Zavřít
MENU