24/2007 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Přílohy G Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech

Částka: 017 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 28. března 2007 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 6. května 2005 Nabývá účinnosti: 28. března 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 50/2010 Sb.m.s. s účinností od 27. května 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text aktualizovaného znění je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU