567/2006 Sb.Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Částka: 184 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 405/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

567

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí
a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

 

        Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Toto nařízení stanoví

 

a)   výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,

b)   nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,

c)    vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,

d)   výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

 

§ 2

 

Základní sazba minimální mzdy

 

        Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 96,40 Kč za hodinu nebo 16 200 Kč za měsíc.

 

§ 3

 

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

 

        (1)  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Základní sazba minimální mzdy
§ 3 - Nejnižší úrovně zaručené mzdy
§ 4 - Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance
§ 5 - Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby
§ 6 - Ztížené pracovní prostředí
§ 7 - Výše příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9  
Příloha - Skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy
Zavřít
MENU