564/2006 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka: 184 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2017 Sb. s účinností od 1. listopadu 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

564

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

        Vláda nařizuje podle § 123 odst.  6 písm.  c) až g), § 128 odst.  2 a § 129 odst.  2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení

 

        Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle § 109 odst.  3 zákoníku práce za práci plat,

 

a)   kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b)   způsob zařazování do platových tříd,

c)    podmínky pro určení započitatelné praxe,

d)   okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e)   stupnice platových tarifů,

f)    výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g)   rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

 

§ 2

 

Kvalifikační předpoklady

 

        (1)  Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Kvalifikační předpoklady
§ 3 - Zařazení zaměstnance do platové třídy
§ 4 - Zařazení zaměstnance do platového stupně
§ 5 - Platový tarif
§ 6 - Zvláštní způsob určení platového tarifu některým zaměstnancům
§ 7 - Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
§ 8 - Zvláštní příplatek
§ 9 - Zmírnění následků křivd
§ 10 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 11 - Účinnost
Příloha č. 1 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 1 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 2 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 3 - Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)
Příloha č. 4 - Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
Zavřít
MENU