564/2006 Sb.Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Částka: 184 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. prosince 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 341/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2017 Sb. s účinností od 1. listopadu 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU