531/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 173 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. prosince 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2006 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

531

ZÁKON
ze dne 16. listopadu 2006,
kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
(Změna zákona č. 218/2002 Sb.,
o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Čl. I)

zrušena zákonem  č. 234/2014 Sb. (účinnost: 6. listopadu 2014)

 

ČÁST DRUHÁ

(Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon), ve znění pozdějších předpisů


Čl. II)

zrušena zákonem č. 250/2014 Sb. (účinnost: 1. ledna 2015)

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů


Čl. III

        Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU