503/2006 Sb.Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. listopadu 2006 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 10. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 283/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 66/2018 Sb. s účinností od 20. dubna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

503

 

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2006
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

 

        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

ČÁST PRVNÍ

 

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

§ 1

 

        (1)  Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

 

a)   žádosti o územně plánovací informaci,

b)   žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,

c)   žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

d)   žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,

e)   žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

f)    informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,

g)   jednotlivých druhů územních rozhodnutí,

h)   společného povolení,

i)    společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,

j)    žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

k)   informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

l)    oznámení záměru a jeho příloh,

m)  územního souhlasu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI (K § 21 odst.  4 stavebního zákona)
§ 2  
HLAVA II - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (K § 86 odst.  6 stavebního zákona)
§ 3 - Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
§ 4 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
§ 5 - Žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby
§ 6 - Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
§ 7 - Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
HLAVA III - INFORMACE O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ A O PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ (K § 87 odst.  4 stavebního zákona)
§ 8  
HLAVA IV - ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (K § 92 odst.  5 stavebního zákona)
§ 9 - Rozhodnutí o umístění stavby
§ 10 - Rozhodnutí o změně využití území
§ 11 - Rozhodnutí o změně stavby
§ 12 - Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
§ 13 - Rozhodnutí o ochranném pásmu
ČÁST TŘETÍ - ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
§ 14 - Informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení (K § 95 odst.  6 stavebního zákona)
ČÁST ČTVRTÁ - ÚZEMNÍ SOUHLAS
§ 15 - Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu (K § 96 odst.  8 stavebního zákona)
ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA (K § 78 odst.  4 stavebního zákona)
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - ÚZEMNÍ OPATŘENÍ
§ 17 - Územní opatření o stavební uzávěře (K § 99 odst.  2 stavebního zákona)
§ 18 - Územní opatření o asanaci území (K § 100 odst.  3 stavebního zákona)
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 19  
Příloha č. 1 - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI O podmínkách využívání území a změn jeho využití O vydání územního rozhodnutí O vydání územního souhlasu
Příloha č. 2 - ŽÁDOST O ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACI o podmínkách provedení jednoduchých staveb
Příloha č. 3 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby nebo zařízení o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
Příloha č. 4 - OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
Příloha č. 5 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Příloha č. 6 - OBSAH A ROZSAH DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ rozhodnutí o změně využití území
Příloha č. 7 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ
Příloha č. 8 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU
Příloha č. 9 - OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU V ÚZEMÍ K VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO SOUHLASU
Zavřít
MENU