430/2006 Sb.Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

Částka: 138 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. srpna 2006 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 16. srpna 2006 Nabývá účinnosti: 1. září 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 81/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

430

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. srpna 2006
o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu
a zásadách jejich používání

        Vláda nařizuje podle § 17 odst.  2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 319/2004 Sb.:

 

§ 1


Úvodní ustanovení

 

        Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice  98/48/ES .

 

§ 2


Geodetické referenční systémy

 

        (1)  Geodetickými referenčními systémy závaznými na území státu (dále jen „závazné geodetické systémy") jsou

 

a)   Světový geodetický systém 1984 (WGS84),

b)   Evropský terestrický referenční systém (ETRS),

c)    Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK),

d)   Katastrální souřadnicový systém gusterbergský,

e)   Katastrální souřadnicový systém svatoštěpánský,

f)    Výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv),

g)   Tíhový systém 1995 (S-Gr95),

h)   Souřadnicový systém 1942 (S-42/83).

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Geodetické referenční systémy
§ 3 - Státní mapová díla
§ 4 - Zásady používání geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
§ 5 - Přechodná ustanovení
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha - Technické parametry závazných geodetických systémů
Zavřít
MENU