340/2006 Sb.Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 105 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. července 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. května 2006 Nabývá účinnosti: 3. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 248/2008 Sb. s účinností od 4. července 2008

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

340

ZÁKON
ze dne 24. května 2006
o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie

nebo jiných států, které jsou smluvní stranou

Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO

PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

NEBO JINÝCH STÁTŮ, KTERÉ JSOU SMLUVNÍ STRANOU DOHODY

O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU, NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropských společenství1) a upravuje podmínky provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění institucemi zaměstnaneckého penzijního pojištění, kterým bylo uděleno povolení k této činnosti v jiném členském státě Evropské unie než České republice nebo jiném státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a dohled nad činností těchto institucí na území České republiky.

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, úrazové pojištění, veřejné zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištění podle zvláštních právních předpisů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ČINNOST INSTITUCÍ ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ Z ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Příslušný orgán v České republice
§ 4 - Informační povinnosti České národní banky
§ 5 - Provozování penzijních plánů v České republice
§ 6 - Penzijní plány
§ 7 - Informace poskytované účastníkům a příjemcům
§ 8 - Dohled nad institucemi
§ 9 - Správní delikty
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU