299/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 094 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2006 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 13. června 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 400/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

299

VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2006,
kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel
a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských
průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 26 písm.  a), c) a d) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 559/2004 Sb., a podle § 25 písm.  a) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel):

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ  
Čl. V - Účinnost
Zavřít
MENU