264/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

Částka: 084 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. června 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 2006 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2007 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 110/2019 Sb. s účinností od 24. dubna 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU