115/2006 Sb.Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. ledna 2006 Nabývá účinnosti: 1. července 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2016 Sb. s účinností od 1. července 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

115

 

ZÁKON
ze dne 26. ledna 2006
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ


HLAVA I
OBECNÉ USTANOVENÍ

§ 1

 

        (1)  Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem (dále jen "partnerství").


        (2)  Partnerem se v tomto zákoně rozumí osoba, která uzavřela partnerství.

 

HLAVA II
VZNIK PARTNERSTVÍ

§ 2

 

        (1)  Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen "prohlášení").


        (2)  Osoby vstupující do partnerství činí prohlášení osobně před matričním úřadem1).


        (3)  zrušen zákonem č. 312/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)


        (4)  zrušen zákonem č. 312/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)


        (5)  zrušen zákonem č. 312/2013 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 1  
HLAVA II - VZNIK PARTNERSTVÍ
§ 2  
§ 3  
§ 4  
HLAVA III - NEEXISTENCE A NEPLATNOST PARTNERSTVÍ
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA IV - POVINNOSTI A PRÁVA PARTNERŮ
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Vyživovací povinnost mezi partnery
§ 11 - Vyživovací povinnost po zrušení partnerského soužití
§ 12 - Společné ustanovení pro určení a splatnost výživného mezi partnery nebo bývalými partnery
§ 13  
HLAVA V - ZÁNIK PARTNERSTVÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA VI - REGISTRACE PARTNERSTVÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
HLAVA VII - DOKLADY POTŘEBNÉ K PROHLÁŠENÍ
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
HLAVA VIII - KNIHA REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
HLAVA IX - VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ A POSTUPU PŘÍSLUŠNÉHO MATRIČNÍHO ÚŘADU
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního zákona
§ 41  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního řádu
§ 42  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rodině
§ 43  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 44  
ČÁST ŠESTÁ - Změna občanského zákoníku
§ 45  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákoníku práce
§ 46  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění
§ 47  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o přestupcích
§ 48  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o životním minimu
§ 49  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
§ 50  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
§ 51  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
§ 52  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
§ 53  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech
§ 54  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
§ 55  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
§ 56  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 57  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
§ 58  
ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST
§ 59  
Zavřít
MENU