107/2006 Sb.Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 037 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 2006 Nabývá účinnosti: 31. března 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

107

ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

(ZÁKON O JEDNOSTRANNÉM ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU)

zrušena zákonem č. 107/2006 Sb. (pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2012)ČÁST DRUHÁ

 

(Změna občanského zákoníku

 

§ 5)

zrušena zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

 

ČÁST TŘETÍ

 

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ

 

§ 7


        Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se jeho ustanoveními i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti. Vznik těchto právních vztahů a nároky z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ÚČINNOST

 

§ 8


        (1)  Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. března 2006.

 

        (2)  Část první tohoto zákona pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2012.

 

 

Zaorálek v. r.


Klaus v. r.


Paroubek v. r.


_______________________________

1)

§ 121 odst. 2 občanského zákoníku.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O JEDNOSTRANNÉM ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Jednostranné zvýšení nájemného
§ 4 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
§ 5  
§ 6 - Přechodná ustanovení k části druhé
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 7  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 8  
Příloha - Postup stanovení cílových hodnot měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu a maximálních přírůstků měsíčního nájemného
Zavřít
MENU