70/2006 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 2006 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. února 2006 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2006
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 91/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

70

ZÁKON
ze dne 3. února 2006,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o provádění mezinárodních sankcí

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

 

Čl.  I

 

        Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb. a zákona č. 290/2005 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o platebním styku
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o živnostenských úřadech
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců Č eské republiky
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna notářského řádu
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna trestního zákona
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. XXIII  
Zavřít
MENU